Névadónk, Vajda Sára


Vajda SáraEgyesületünk névadója 1898-ban született az erdélyi, Brassó megyében, Hosszúfaluban egy hatgyermekes család gyermekeként. Itt végezte a polgári iskola (korabeli középiskola) négy osztályát is. A család 1918-ban költözött a mai Magyarország területére. Vajda Sára a postakiadói tanfolyamot Budapesten végezte el 1918-ban. Kezdetben Nagymágocson (Csongrád megye) dolgozott a helyi postán, ahol 1918-ban kiadó, 1919-ben pedig már helyettes postamester lett. 1921- június hó 10. napjától Pusztaföldvárra rendelték ki helyettes postamesterré, 1922. július 13-ától postamesterként vezette a helyi hivatalt. A rádióelőfizetők gyűjtése terén elért sikereiért jutalomban részesült.

Munkája igyekezett tudása legjavát nyújtani. Akik ismerték, mindannyian precizitásáról meséltek. A posta vezetésén kívül azonban a község kulturális életének irányítását is kezébe vette. Az evangélikus leány elnöki tisztségét is ellátta. Gyermek és felnőtt színjátszó csoportot szervezett, akik sikeres előadásokat tartottak az Új Polgári Olvasókör (a mai Bartók Béla Művelődési Ház) épületében. Ezeket az előadásokat is rendszerint táncmulatságok követték. Az estek jelentették a korabeli fiatalság szinte kizárólagos szórakozási lehetőségét. A fellelhető adatok szerint a Vöröskereszt Egyesület jegyzője (titkára) volt.

Az 1940-es években Vajda Sára egészsége megromlott. 1947-ben a budafoki postásszanatóriumban érte a halál. Budapesten temették el, a rákoskeresztúri köztemető 290. parcellájában.

Életéről, szervező munkájáról viszonylag kevés dokumentum maradt fenn. Ennek legfőbb oka, hogy a második világháborúban az evangélikus gyülekezet iratai kevés kivétellel megsemmisültek. Az egyházi irattárban csupán egy 1954-es jegyzőkönyvet sikerült találni, amikor a presbitérium elhatározta, hogy Vajda Sára fotóját – tisztelegve emléke előtt – a gyülekezeti terem falára helyezi.

A Brassó megyei Hosszúfalu egyik evangélikus lelkésze egyesületünk megkeresésére azt a tájékoztatást adta, hogy nem rendelkeznek anyakönyvekkel a Vajda Sára születése körüli időkből. Azonban Hosszúfaluban a mai napig gyakori a Vajda vezetéknév, amely a fenti adatok valódiságát támasztják alá.

A Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány gyűjteményében fellelhető tabló is tartalmazza Vajda Sára postamester portréját.
Ezúton is köszönjük a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány munkatársainak névadónk életútjának kutatásában gyújtott segítségüket.

(Az életrajz Sódar Mária egyesületi titkár, László Jenő Csaba egyesületi elnök és a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány gyűjtése alapján készült.)